۱۳۸۶ مهر ۱۰, سه‌شنبه

وب گردی!

«ناطق نوري: كساني كه خرافات را رواج مي‌دهند، رواني هستند»این مطلب را لطفا بخوانید و بعدپیدا کنید آدمهای « غیرروانی» را! البته که آدمهای روانی از این کارها و از این کارها هم زیاد می کنند. برای سندی در مورد تبلیغ خرافات، به اینجا بنگرید

0 نظر: