۱۳۸۶ آبان ۲, چهارشنبه

دانشگاه آزاد و دم خروس....

آقای هاشمی رفسنجانی با دفاع از عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی می گوید که « در این دانشگاه کسی مالک چیزی نیست زیرا دانشگاه آزاد اسلامی به بیت‌المال تعلق دارد» و بعد اندکی شعار می دهد که امکانات تحصیلی متکی به تقاضای مردم است و اما معلوم نیست اگر دانشگاه آزاد اسلامی متعلق به بیت المال است پس این عبارت دیگر چه توجیهی می تواند داشته باشد که «اوایل ما را بسیار اذیت کردند » خوب بر پدرشان لعنت، ولی چرا و ایشان ادامه می دهند «چون فکر غالب طوری بود که همه چیز باید دولتی باشد و فکر مارکسیستی در دنیا حاکم بود. در ایران نیز علی‌رغم پیروزی انقلاب اسلامی تا مدتی تفکر دولتی بودن که برداشت از مکتب سوسیالیستی بود، وجود داشت». واقعا که لعنت خدا و رسول بر این « مارکسیست ها» که نگذاشتند یک «لقمه نان خالی» از گلوی شما و دیگران پائین برود!

0 نظر: