۱۳۸۶ آذر ۲۲, پنجشنبه

سرمایه گذاری خارجی ها درایران: تاریخ 13 فروردین!

درروزنامه خواندم که در7 سال گذشته، بیش از 218 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی درایران انجام گرفته است. فکر کردم شاید عید آمده باشد و رسیده باشیم به سیزده فروردین و یا اول آوریل، ولی دیدم که هیچ سایت و یا روزنامه دیگری این خبر مهم را منعکس نکرده است. داشتم ناامید می شدم که دیدم همین خبر، اندکی خلاصه تر دراینجا هم تکرار شده است. البته درروزنامه منبع خبر رویتر گزارش شده که آن هم بدون ذکر نام به «يك موسسه مطالعاتي محافظه كار آمريكايي» اشاره کرده است. بطور متوسط میزان سرمایه گذاری سالانه می شود اندکی بیش از 31 میلیارد دلار که بدون تردید راست نیست. من فکر می کنم اگر جزئیاتی که روزنامه به دست داده است راست بوده باشد، بقیه هیچی، طبالان دولت ما را تاکنون کور و کچل کرده بودند و چون در این مورد این کار را نکرده اند، پس واضح و مبرهن است که عید آمده است و رسیده ایم به روز سیزده فروردین....

0 نظر: