۱۳۸۶ آذر ۱۷, شنبه

کی می گه آقای رئیس جمهورگاف داده.....

خواستم بنویسم باز آقای رئیس جمهور گاف داده گفتم به من چه! ولی خودتان بخوانید: «رئيس‌جمهوردر جمع مردم ايلام: بزرگترين پيروزي سياسي سده اخير نصيب ملت ايران شده است»
اگرانتشارگزارش امنیتی سازمان امنیتی امریکا « بزرگترین» پیروزی سیاسی ملت ایران باشد پس تکلیف پیروزی سیاسی « مردم مسلمان ایران» در ایجاد « نظام جمهوری اسلامی» چه می شود!،

0 نظر: