۱۳۸۶ اسفند ۱۸, شنبه

یادداشتی از سر بی حوصلگی

وقتی این خبر را خواندم ازخودم پرسیدم به کجا داریم می رویم! یک جا، می خوانی که برای وکیل شدن چلوکباب می دهند و نفت و سیم کارت مجانی و جای دیگر می بینی که طرفداران نامزدهای از چند جا چک شده شورای نگهبان، بر روی مردم چاقو می کشند! ارزش های مدرن به کنار، آیا این جامعه ما هیچ گونه ارزش های سنتی هم ندارد که در این جورمواقع به کار گرفته شود؟ و باز در این جا خواندم که درپوشش مبارزات « ضد اسرائیلی» کارهای می کنند که بدون هیچ تردیدی تنها به نفع هارترین جناح های حکومتی دراسرائیل تمام خواهد شد. اگر شما می توانید برای ترور دیگران جایزه بگذارید مگر موساد دستهایش چلاق است؟ خودش مخالفان اش را ترور می کند کما این که تا کنون کرده است. از همه اسف انگیز تر این قطعه است در این گزارش، «همچنين برگزار كنندگان اين مراسم در طرح جديدي، از داوطلباني كه حاضر به اهداء كليه خود براي افزايش جايزه قصاص سران رژيم صهيونيستي هستند ثبت‌نام به عمل خواهد آورد. » نگارنده دستش از همه جا کوتاه است ولی درذهن خودم تردید ندارم که باز عده ای کلاش و کلاه بردار دست به کار شده اند تا با سوء استفاده از احساسات پاک مردم درپیوند با آن چه که درغزه می گذرد، حسابهای بانکی خود را چاق تر کنند. و اما وقتی این گزارش را خواندم به خودم گفتم چقدر خوب می شد که آقای کروبی گران مایه اعلام بازنشستگی می کرد . آقای کروبی می فرمایند که «دموکراسی در جوامع مختلف، معانی مختلفی دارد». خیر قربان، خلاف به عرض رسانیده اند. دموکراسی معانی مختلف ندارد مگر این که بعضی ها بخواهند با سوء استفاده از احساسات و کمبودهای تاریخی مردم، گنجشگ را رنگ کرده و به جای قناری به آنها قالب کنند. آقای کروبی شکوه می کنند که دردورده آقای خاتمی، کسانی « اسلامیت» نظام را زیر سئوال برده بودند و بعد ادامه دادند که «جمهوری اسلامی، نظامی برآمده از مردم است در کشوری که اکثریت مردم آن مسلمانند ». خوب، اگر صرف زیر سئوال بردن اسلامیت نظام- که بیشتر اتهامی است از سوی مقامات امنیتی تا این که براساس اسناد و شواهد باشد- برای توجیه آن چه که شده است و می شود، کافی باشد، و اگر این طوری است و همه ناهنجاری ها را می شود با تکیه به این که « اکثریت» مردم مسلمان اند ماست مالی کرد خوب، در اسرائیل اکثریت مطلق مردم « کلیمی» اند و حکومتی هم دارند که مدعی احترام به روایت ها و منابع دینی شان است. پس حرف حساب کسانی چون شما برعلیه این دولت چیست؟

0 نظر: