۱۳۸۷ فروردین ۲۳, جمعه

عجب گیری افتادیم آ!

هرچه می کنم درباره مسایل یومیه چیزی ننویسم، نمی شود. من نمی دانم آقای رئیس جمهور جدی این گونه حرف می زند با با مردم و حتی با بقیه مردم دنیا شوخی اش گرفته است. خودتان بخوانید: «رئیس جمهور با بیان اینکه برای پیشرفت و جبران عقب ماندگیها نیازمند دستیابی به دانش روز دنیا هستیم گفت: باید در همه بخشهای فناوری، بیست سال جلوتر از علم روز حرکت کرد»
این یعنی چی! « علم روز» درایران، یا در جهان؟ اگر منظورش علم روز درایران است و اگر به زبان بی زبانی دارد می گوید که حداقل 20 سال در این عرصه ها عقب ایم پس، باید دیگر ادعاهای عجیب و غریب اش را- حتی در همین سخن رانی، پس بگیرد. و اگر هم منظورش علم روز دنیاست، که بی تعارف، این گونه سخن گفتن بچگانه است اگر نشانه بلاهت نباشد. آخر این چه حرف سخیفی است که بیست سال جلوتر از علم روز حرکت کنیم! مگر جنین چیزی امکان دارد! مگر بیست سال پیش خبر داشتید که علم به کجا می رود که الان بدانید بیست سال بعدچه خواهد شد تا بتوانید جلوتراز آن حرکت کنید!
عجب گیری افتادیم آ!

0 نظر: