۱۳۸۷ اردیبهشت ۴, چهارشنبه

یادداشتهائی از سر بی حوصلگی

من تا کنون براین گمان باطل بودم که سردرآوردن از نحوه اداره اقتصاد ایران رمل و اسطرلاب لازم دارد و کار هر کس نیست، ولی الان می بینم که سیاست ایران هم دست کمی از شهر فرنگ ندارد....

0 نظر: