۱۳۸۷ اردیبهشت ۸, یکشنبه

صادرات قلابی!!

یکی از مسایلی که بارها از سوی دولت مهر ورز و حامیان اش به عنوان شاهد موفقیت اقتصادی دولت مطرح می شود، رشد صادرات غیر نفتی از ایران است. ارقام و آماری هم ارایه می شود. حالا بماند که در یکی از این دفعات، حتی داد آقای وزیر هم در آمد که آمارهای صادرات غیر نفتی واقعی نیست ولی اعتراض اش به این بود که آمارصادرات نفتی و گازی را هم چپانده بودند در درون آمار صادرات غیر نفتی و باعث بزرگنمائی صادرات غیر نفتی ایران شده بودند.
حالا رجا نیوز که یکی از سایت های شدیدا طرفدار دولت مهرورز است، بعد دیگری از این تقلب آماری را برملا کرده است. به گفته این سایت نزدیک به دولت مهرورز اختصاص جوایز صادراتی « موجب افزایش صادرات صوری و غیرواقعی شده و آمار صادرات غیرنفتی را نیز تحت تأثیر قرار داده است».اگر ادعاهای این سایت درست باشد، وضع به واقع خراب تر از آن است که به نظر می رسد. فقط ازگمرگ خرمشهر، یک میلیارد و 200 میلیون دلار « صادرات جعلی و صوری» ثبت شده از جمله قراراست 400 میلیون دلار صادرات سنگ صورت گرفته باشد که به قرار اطلاع، اصلاچنین صادراتی وجود خارجی نداشته است.
البته از گمرک کرمانشاه هم اطلاعاتی در باره صادرات جعلی داریم.
یاد داستان آن دو تا برادر می افتم که برادر کوچکتر برخلاف راهنمائی های برادر بزرگتر اهل قمار بود و برای کتمان کار، به همسرش رشوه می داد. هرشب که دیر به خانه می رفت برای این که همسرش جریان را به برادر بزرگتر خبر ندهد، به زنش می گفت، ببین امشب مثلا دویست تومان برنده شده ام حالا بیا این صد تومان هم سهم تو و این در حالی بود که به واقع سیصد تومان باخته بود. حالا شده کار اقتصاد ایران مظلوم ما، نه فقط واردات بی رویه دارد این اقتصاد را به خاک سیاه می نشاند، بلکه با جعل آمار دارند برایش وضعیت دیگری ادعا می کنند. به قول حافظ
گرمسلمانی از این است که حافظ دارد
و ای اگر از پس امروز بود، فردائی!

0 نظر: