۱۳۸۷ اردیبهشت ۵, پنجشنبه

بازهم در باره این اقتصاد مافیائی ما

«...بگویم و بگذرم که روایت این مافیای اقتصادی در ایران، به نظر اندکی جدی تر است. مهدی کوچک زاده که از قرار به جناح آقای رئیس جمهور نزدیک است، ادعا کرد که «در این کشور مفسدانی وجود دارند که شهرام جزایری انگشت کوچک آنها هم نمی‌شود... ». متن کامل

0 نظر: