۱۳۸۸ اسفند ۲۲, شنبه

«انقلاب اقتصادی» آقای احمدی نژاد!

چیزی نمانده است که « هدفمند کردن یارانه ها» درایران به صورت یک تراژدی تمام عیار دربیاید. پس از کش وقوس های بسیار بالاخره قرار شد که قانون هدفمند کردن یارانه ها که از سوی مجلس تصویب شده است به اجرا دربیاید. دولت هم اعلام کرده است که سهم هر نفر از این یارانه ها ماهی ۱۳۶۶۱تومان خواهد بود.

آن چه که جالب است این که برای این که دولت بتواند ۱۰۰۰۰میلیاردتومان را بین ۶۱ میلیون نفر تقسیم کند لازم است که ۲۴۶۰۰میلیاردتومان یارانه ها حذف شوند- چون باید ۲۳ درصد هم مالیات به خزانه پرداخت شود. برای رسیدن به این رقم- اگر قیمت بنزین را ۶ برابر بکنیم و گازوئیل را هم به ده برابر قیمت کنونی آن بفروشیم کل درآمد دولت از این دو منبع درسال می شود ۱۵۶۲۲ میلیاردتومان که نزدیک به ۹۰۰۰میلیاردتومان کسری دارد. برای رفع این کسری هم لازم است ۲۵ میلیون مشترک برق و گاز سالی ۳۵۹۱۲۰ تومان بیشتر بپردازند که رقم ماهیانه می شود ۲۹۹۲۷ تومان.

ازعجایب روزگار این که اگراز پی آمدهای تورمی ۶ برابر شدن بهای بنزین و ۱۰ برابر شدن بهای گازوئیل چشم پوشی کنیم آن چه که خانوارها باید برای هزینه های برق و گاز خود بپردازند تا دولت بتواند این « انقلاب اقتصادی» خودرا اجرائی کند نزدیک به ۱۲۰ درصد ازیارانه نقدی پرداختی دولت بیشتر است.

« انقلاب اقتصادی» از این بهتر نمی شود!

2 نظر:

یاسین گفت...

مسائل و طرح های اقتصادی در کشور ما را نباید اقتصادی دید چون به باور بنده اقتصادی نیستند و توجیهات آن برگرفته از داشته های اقتصادی نیست . اصولا برای دستیابی به اهداف اقتصادی عمیقا باید حوزه اقتصاد و سیاست را از هم تفکیک نمود و یا حداقل راستا و جهت این دو را اصلاح نمود که به نظر من دومی بهتر است . در کشور ما به باور من عمیقا اقتصاد در راستای سیاست است یعنی داشته ها و اگر باشد دستاوردهای اقتصادی در خدمت سیاست است و اهداف اقتصادی نمی تواند به سیاست جهت دهی کند . البته به اعتقاد عده ای از صاحبنظران اهداف سیاسیمان نیز آنقدر موهوم است که اقتصادمان را در خود بلعیده و اقتصاددانانمان بر روی نشخوار! آن دارند سیاست های اقتصادی اعمال می کنند . شاید سند این امر را بتوان در مقدمه قانون اساسی کشورمان دید آنجا که می گوید: «اقتصاد وسيله است نه هدف :در تحكيم بنيادهاي اقتصادي، اصل، رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل اوست نه همچون ديگر نظام هاي اقتصادي تمركز تكاثر ثروت و سودجوئي، زيرا كه در مكاتب مادي، اقتصاد خود هدف است و بدين جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهي مي شود ولي در اسلام اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظاري جز كارائي بهتر در راه وصول به هدف نمي توان داشت »(1)
(1)http://www.majlis.ir/majles/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=88
هرچند این مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ اعتبار حقوقی ندارد اما در واقع این مهمترین سند و واقع ترین سند برای شناخت برنامه های اقتصادی و دردهای اقتصاد و شاید سیاستمان باشد . و برای خود اهدافی تعریف نمودهایم که به باور نه تنها اقتصادمان بلکه خود آن اهداف و نیز آن آرمان شهر را نیز آنچنان در خود می بلعد که گویی مغولان بر قاعده تاخته اند و آسمان را در شیشه ریخته اند !
چون این اهداف را نمی توان شاخص بندی نمود و به صورت کمی درآورد و باید همواره سردرگم باشیم از تعاریف اخلاقی و تصاویر کیفی و این می شود همین که هستیم و نمی خواهیم باشیم ویا حداقل عده ای نمی خواهند باشند .....
این طرح هدفمند کردن یارانه ها را نیز باید در این قالب تحلیل نمود و باید از آن همان کارایی نازل را که در طرح های دیگر شاهد بوده ایم انتظار داشت و بس که البته امیدوارم ایتگونه نباشد !!!
دوستت یاسین

فرهاد گفت...

در بالاترین لینک داده شد . منهم موافقم که تمامی تصمیمات دولت در بستر اقتصادی ، فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی ، ...، فقط نشات گرفته از تفکر " چپاوی هرچه سریعتر " است .
این طرح هم فقط بجهت حقوق بگیر کردن بسیج و اراذل و اوباش حکومتس یت تا آنها در آینده به هر ساز دولت مجبور شوند برقصند و الا سهم مردم هیچ است تا سهم دیگران افزایش یابد .