۱۳۸۹ فروردین ۱۷, سه‌شنبه

درباره یک اخراج!

تا جائی که خبر دارم با آقای مرتضی مردیها هیچ گونه همفکری و هم سوئی ندارم. ولی دراینجا خوانده ام که به خاطر عقیده از دانشگاه محل کارش اخراج شده است. بدون این که مدافع نظریات سیاسی و یا اجتماعی او باشم، اخراج او را از دانشگاه محکوم می کنم. اخراج اساتید را متوقف کنید.

0 نظر: