۱۳۸۹ فروردین ۲۲, یکشنبه

بانکهای جدید و خطر جدید!

درروزنامه پول خوانده ام که بانک مرکزی علاوه برشهرداری سپاه و بسیج به ارتش هم اجازه داده است تابا شرایط بسیار سهل و آسان به تشکیل بانک دست بزند. به قرار اطلاع بانک های دیگری هم قرار است به زودی تشکیل شود و حتی وزرات نفت و وزارت صنایع و حتی شرکت سایپا هم برنامه دارند بانک های خود را تشکیل بدهند.
از یک سو این اقدام مفیدی است چون به این ترتیب متقاضیان انتخاب بیشتری خواهند داشت و می توان امیدوار بود که رقابت بین این بانکهائی که تشکیل می شوند هم باعث بهبود کیفیت خدمات پولی و مالی ارایه شده بشود و هم هزینه این خدمات را پائین بیاورد. از سوی دیگر با توجه به آنچه که آقای احمدی نژاد مدتی پیش درباره نظام نظارتی بانکها گفته بودند که به واقع مو برتن آدم سیخ می کرد من یکی خوف دارم که این خاصه خرجی نه فقط به آن پیش نگری های خوشبینانه من منجر نشود بلکه از آن بسی هولناک تر موجب سقوط کامل نظام بانکداری کشور بشود. بی تعارف همان گونه که چند سالی پیشتر درآلبانی شد- یعنی شیر پاک خورده هائی پول های مردم را جمع کنند و بعد از کشور دربروند. نکته ای که باید به آن توجه شود این که وضعیت خاص بانک و موسسات مالی باید در نظر گرفته شود و منظورم از این وضعیت خاص هم این است که کیفیت محصول دراین بخش قبل از مصرف آن مشخص نمی شود ودرنبود یک نظام نظارتی کارآمد آن موقع هم اندکی دیرشده است. فرصت کنم دراین باره یادداشت مفصل تری خواهم نوشت که من در کل با این کار بانک مرکزی موافق نیستم و می گویم اگر به واقع بند زن خوبی هستیدبر همین بانکهای موجود نظارت موثرتری اعمال کنید. و همین جا باید تاکید کنم که منظورم از نظارت اصلا و ابدا کاهش دستوری نرخ بهره نیست.

2 نظر:

مزدا گفت...

سلام همشهری
به نظر شما تاسیس این بانک ها در درازمدت باعث برداشته شدن نرخ دستوری بهره نمیشه؟

احمدسیف گفت...

مزدای عزیز: با سلام اگرنظام نطارتی موثر وجود نداشته باشد این کار به درازمدت نخواهد کشید. یعنی سرازبحران پولی در می آورد که کار را خراب تر می کند.درنظر داشته باش که این بخش اقتصاد برخلاف دیگر بخش هااز یک ریسک سیستمیک متاثر است یعنی اگریک بانک ورشکست بشود یا سر مردم کلاه بگذارد این کار ضرورتا به نفع دیگر بانکها نیست چون ممکن است مردم اعتمادشان را به دیگر بانکها هم از دست بدهند. من البته امیدوارم که نظام نظارتی موثری هم ایجاد بکنند که بتوانداین بخش را خوب اداره کند.