۱۳۸۹ فروردین ۱۹, پنجشنبه

اقتصاد بلاتکلیف:

...به یک تعبیر، می توان گفت که عوامل اقتصادی درایران به یک معنا « بلاتکلیف» اند. یعنی نه می توانند براساس « عوامل بازار» عمل کنند- چون دولت فخیمه چنین اجازه ای را نمی دهد ( برای نمونه بنگرید به بانکداری درایران)- و نه این که از حمایت های دولتی کارآمد بهره مندند. نتیجه این که اگرمازادش را دراروپا و امریکا و کانادا سرمایه گذاری نکند می برد و در قمارخانه « دوبی» می بازد....می خواهد ایران باشد یا هر سرزمین دیگر، سرمایه به کمبود امنیت بسیار حساس است و متاسفانه درایران کنونی، چنین امنیتی وجود ندارد.
متن کامل

1 نظر:

ناشناس گفت...

اقتصاد ایران را فقط به یک دکان نفت فروشی میتوان تشبیه کرد که نفت را میفروشند و با پول آن بنجل چینی وارد کرده و از خریدار نفت و فروشنده بنجل پورسانت میگیرند و مردم هم دو دسته شده که یکی با مافیاست و روزگارش بد نیست و گروه دیگر...