۱۳۸۹ فروردین ۲۱, شنبه

مسلخ

می خواستم درباره طرح آقای احمدی نژاد برای پرداخت پول به نوزادان بنویسم دست و دلم نرفت. دیدم چه بنویسم این بابا از صد تا کاردی که می سازد 99 تاش دسته ندارند حالا من بیایم وقت شما را بگیرم و برای شما بروم بالای منبر که مثلا این طرح اش مثل دیگر طرح های اوست! خواستم باز زنجیرپاره کنم و پاپیچ خودمان بشوم که چرا با این غلطت مثل هم ا یم؟ چرا یاد نمی گیریم؟ چرا همه مان فکر می کنیم درهمه مسایل متخصص و کارشناسیم! طنز نویس ما با سیاسی نوشتن خودش را دست می اندازد و بعضی از نوشته های سیاسی دیگران را که می خوانم به نظرم می آید که دارند با این طنز نویس درنوشته های غیر سیاسی اش مسابقه می گذارند. خلاصه کلام این که به قول معروف اعصابم این روزها حسابی کش آمده است. بهتردیدم مطلبی برایتان بگذارم که 27سال پیش نوشتم ولی هم چنان وصف الحال شرایط ذهنی کنونی من است. دوست داشتید بخوانید این هم ابتدای آن
مسلخ:
فیلسوف های آخرین مدل
با ترمزهای دوبل
صددرصد بی خطر
جدیدترین محصول كارخانجاتِ مام بی مثال وطن
به ارزان ترین قیمت
به اقساط 5 ساله
در سرزمین افشین و حاج میرزا آغاسی
به مزایده گذاشته شده است
بشتابید....بشتابید
غفلت موجب پشیمانی است....
متن کامل

1 نظر:

خبرگزاری گفت...

نصور نقی پور را آزاد کنید.
http://freenasour.blogsky.com/
http://www.11esfand.com/