۱۳۸۴ آذر ۱۰, پنجشنبه

فرهنگ بی ادب یا بی ادبی فرهنگی


نمی دانم هیچ دقت کرده اید که همین که با کسی اختلاف نظرپیدا می کنیم، فکر می کنیم که از هفت دولت آزادیم که هرچه دلمان می خواهد به کسی که با نظرش موافق نیستیم بگوئیم و اورا به هر صفت ناپسندی که در چنته داریم موصوف کنیم.
متن کامل

0 نظر: