۱۳۸۴ آذر ۱۵, سه‌شنبه

باز هم!!

یک سانحه هوایی دیگر...
بوی سوختگی، گوشت سوخته...انفجار، صدای مهیب سقوط، وای خدای من!
چه بنویسم؟ چه می توانم بنویسم؟ بهتر از این....
امشاسپندان عزیز، بااجازه....

0 نظر: