۱۳۸۶ بهمن ۱۵, دوشنبه

درباره علل موفقیت یک بنگاه در بازار-3

خوشنامی
حتی دردوره ماقبل سرمایه داری هم خوشنامی یکی ازعوامل موفقیت دربازارهای نه چندان پیشرفته آن دوران بود. این که نانوا نان را با گندم خالص می پزد و یا این که گندم با تلخه، جو، سیاهدانه و خاک اره مخلوط می شود، و این که وزنه ای که قرار است یک کیلوپیاز به مشتری بدهد، یک کیلومی دهد یا کمتر، برای مشتریان آن دورانها هم حائز اهمیت بود....

0 نظر: