۱۳۸۶ بهمن ۱۸, پنجشنبه

بابام جان: چیزی حواله بده که بگنجد.....

این آقای لیلاز دیگر شورش را درآورده است. در اینجا مدعی شده است که «امسال واردات 6 میلیون و 500 هزار نفر را بیکار کرده است». آره درست خوانده اید! به ادعای ایشان 6.5 میلیون نفر درایران بیکار شده اند. ولی آنچه که برای من روشن نیست این که این رقم آیا برمبنای پژوهشی است که خودشان انجام داده اند و یا این که دیگری این پژوهش را انجام داده است؟ در همین جا می گویند، که هر یک میلیارد دلار واردات، باعث بیکاری 100 هزار نفر درایران می شود ولی آن چه که نمی گوید این که چه کسی چنین می گوید و یا این که چرا و چگونه در کشور گل وبلبل ما این چنین می شود؟ اگربخش عمده ای از این واردات- برای مثال- واردات مواد اولیه برای صنایع ایران باشد که نمی توان از چنین رابطه ای سخن گفت. از آن گذشته، اقتصاد ایران مثل هر اقتصادی به دو بخش کلی، بخش تجارتی وبخش غیر تجارتی تقسیم شدنی است- یعنی بخشی که از تجارت بین المللی تاثیر نخواهد گرفت- همین طور سردستی، بخش عمده ای از خدمات در این گروه اند و یا مسکن و زمین وارد مبادلات بین المللی نمی شوند. پرسشی که پیش می آید، این که در بخش هائی که قرار است از واردات متاثر بشوند، آیا 6.5 میلیون نفر کار می کرده اند که امسال این تعداد بیکار شده باشند! تازه این را می دانیم که قبل از امسال خودمان به کوری چشم دشمنان، چیزی حدود 3 میلیون- اگر نه بیشتر- بیکار داشتیم. یعنی آیا ایشان نظرشان این است که الان میزان بیکاری در ایران چیزی حدود 10 میلیون نفر است! از سوی دیگر اگر این ادعا راست باشد، تقریبا همه تولید کنندگان داخلی باید ورشکست شده و بساط شان را جمع کرده باشند. آیا این گونه شده است؟ من هم می دانم که سیاست های اقتصادی دولت کنونی گریه آور است. من هم می دانم که مشکلات عدیده ای داریم. من هم مثل آقای لیلاز با آقای رئیس جمهور موافق نیستم و نظرم این است که او و بسیاری از همکارانش درکی از قواعد ابتدائی اقتصادی ندارند- نه فقط اقتصاد بازار و به اصطلاح جریان اصلی- بلکه هیچ اقتصادی، ولی هیچ کدام از اینها توجیه نمی کند که به این صورت، مقوله های اقتصادی را مثل لطیفه های بیشماری که درمیان ایرانیان می گردد در بیاوریم. این درست که بعضی از مدعیان بنده فکر می کنند که بنده هم مثل آقای رئیس جمهور درکی از اقتصاد ندارم و اصول و بالا وپائین اش را نمی فهمم- خوب ناز نفس شان- ولی اقتصادی که من می فهمم، برای خودش حساب و کتاب دارد و ما حق نداریم با این جور ادعاهای توخالی ولی دهن پرکن، خلق الله را پی نخود سیاه بفرستیم.

0 نظر: