۱۳۸۶ اسفند ۶, دوشنبه

درحاشیه....

دروغ چرا؟ ندانستم و هنوز نمی دانم که آقای هاشمی رفسنجانی وقتی می گوید «دشمنان انقلاب انتخابات رقابتي را بر نمي تابند» آیا دارد آدرس غلط می دهد یا این که دارد به کس یا کسانی درجاهای خیلی مهم گوشه و کنایه می زند و احتمالا دارد دق دل خالی می کند؟
ازپسرکم پرسیدم، گفت بابا این همه را نمی دانی این هم روش....

0 نظر: