۱۳۸۶ بهمن ۲۲, دوشنبه

مداخل نمایندگی مجلس یا اقتصاد ملانصرالدینی

ازآقای ولی رعیت وکیل قائم شهردرمجلس شورای اسلامی پرسیدند:
براي ورود به مجلس ششم و هفتم چقدر خرج كرديد ؟
-مجلس ششم مجموعاً 20 ميليون تومن و مجلس هفتم كه در دو مرحله بود مجموعاً 50 ميليون تومن . بيشتر اين مبالغ رو خودم تامين كردم و بخش كمتري هم دوستانم كمك كردند.
یک سئوال ساده، از قرار حقوق نمایندگی ماهی یک میلیون تومان باشد که برای 4 سال می شود، 48 میلیون تومان. اگرنمایندگی مجلس « مداخل» ندارد چرا این آقای رعیت برای « شغلی» که در 4 سال فقط 48 میلیون تومان درآمد دارد، 50 میلیون تومان هزینه کرده است!

0 نظر: