۱۳۸۷ تیر ۲۰, پنجشنبه

استعاره ای برای اقتصاد ایران!

عزیزی ازایران این عکس را برای من فرستاد. من هم می گذارمش اینجا. من فکر می کنم به اندازه یک کتاب در باره اقتصاد ایران به آدم چیز یاد می دهد! شما چی فکر می کنید؟

0 نظر: