۱۳۸۸ خرداد ۲۷, چهارشنبه

دروغ کوچک برای راست نمایاندن دروغ بزرگ- 2

آقای حداد عادل در سخن رانی خود درجمع طرفداران آقای احمدی نژاد و سایت الف وابسته به آقای احمد توکلی مباحث مفصلی را شروع کرده اند که استدلال کسانی که از تقلب در انتخابات حرف می زنند، نادرست است. خوب حرفی نیست این هم نظری است. درهمین سایت الف براساس آماررسمی وزارت کشور شماره کسانی که دراستان یزد می توانند رای بدهند را 609341 نفر اعلام کرده است
روزنامه سرمایه امروز آمار رسمی وزارت کشور را منتشرنموده که کل آرای ماخوذه از استان یزد 609856 رای بوده است
ممکن است مدافعان این انتخابات تقلبی توضیح بدهند که اگر مشارکت 100% می بود که نبود، بازهم این 515 رای اضافه بر100 درصد مشارکت از کجا آمده است؟

0 نظر: