۱۳۸۸ خرداد ۲۶, سه‌شنبه

دروغ کوچک برای راست نمایاندن دروغ بزرگ!

فرماندار تهران مدعی است که «ترکیب آراء در شهرستانهای تهران بهترین گواه برای سلامت انتخابات است» او شکوه می کند که درداخل و خارج کشور از مخدوش بودن انتخابات حرف می زنند ولی« اگر آدرسی وجود دارد نشانی آنرا چرا نمی دهند؟»
فرماندار تهران «انتخابات دهم را یکی از سالم ترین انتخابات در ادوار گذشته دانست و اظهار داشت: ترکیب آراء در شهرستانهای تهران، شمیرانات و شهر ری و حضور نمایندگان کاندیداها در تمامی مراحل اخذ و شمارش آرا بهترین گواه برای سلامت انتخابات است».
ظاهرا فرماندار تهران خبر ندارد که
ایرنا- یعنی خبرگزاری رسمی دولت- « اعتراف کرد که مهندس میرحسین موسوی فقط در تهران بالای سر حداقل 52 درصد از صندوق‌های رای هیچ ناظری نداشته است».
در این گزارش می خوانیم « که از مجموع 6053 صندوق اخذ رأي در 13 شهر استان تهران؛ مهندس میرحسین موسوی فقط توانسته است برای 2923 صندوق ناظر معرفی کند». تازه همین به اصطلاح 2923 ناظر ستاد مهندس موسوی نیز در ورود به شعبات خود دچار مشکل شده؛ برخی از این ناظران اساساً به شعبه پذیرفته نشدند، برای تعداد قابل توجهی از آن‌ها کارت صادر نشد و برخی از آن‌ها نیز اخراج شدند. البته متوجه می شوید که ادعای فرماندار تهران مبنی بر« حضور نمایندگان کاندیداها در تمامی مراحل اخذ و شمارش آرا بهترین گواه برای سلامت انتخابات است» تا چه حد واقعیت دارد! البته وقتی جریان درتهران این چنین بود- تهرانی که دم دست نامزدهای دیگر قرار داشت- روشن است که در استانهای دیگر و دورافتاده چه میزان برآرا و شمارش آن از سوی نامزدها نظارت شده است! البته اگردولت مهرورز « نتایج تفکیکی و ریز آرای هر صندوق» را اعلام کند، می شود به بعضی از مسایل با دقت بیشتری پرداخت ولی « دولت در اقدامی بی‌سابقه از این امر تاکنون امتناع کرده است
».

0 نظر: