۱۳۸۸ خرداد ۲۵, دوشنبه

محمود ازهاری!

دیروز و امروز با این که هزار و یک کار دیگر داشتم ولی نشستم و درهرجائی که امکان پذیر بود اخبار را دنبال کردم. اگر ایستگاه تلویزیونی اخبار تازه نداشت پشت کامپیوتر بودم و بعکس. هم بخش هائی از صحبت های دیروز آقای احمدی نژاد - رئیس جمهورسابق- را شنیدم و هم تکه پاره هائی از تظاهرات امروز را دیدم و نمی دانم چرا فکر می کنم آقای احمدی نژاد باید برود اداره ثبت و احوال نارمک و اسمش را عوض بکند و بکند
محمود ازهاری!

0 نظر: