۱۳۸۸ اسفند ۲۶, چهارشنبه

کلک مرغابی!


اگرچه آمار طلاق درکشور رو به افزایش است ولی با یک کلک مرغابی حضرات درایران نموداری منتشر کرده اند که در نگاه اول به نظر می رسد این آمار سیر نزولی دارد. این هم نمودار از این سایت:
البته من نمی دانم از کی تا بحال ارقام را از چب به راست می نوشتیم که حالا دراین نمودار این گونه آمده است؟ نمی دانم شاید این کار هم حکمتی دارد که کسانی چون من قادربه درک این حکمت نیستند!
الله اعلم....

0 نظر: