۱۳۸۵ مرداد ۱۵, یکشنبه

دلتنگی

جای هزار دشنه به پشتم مانده ست
جای هزار زخم به سینه
با این همه،
هنوز
با یاد ویادگار تو،
ای داغ دیده، مادر پیرم،
سرمستم.

0 نظر: