۱۳۸۵ مرداد ۱۷, سه‌شنبه

به بهانه صد سالگی انقلاب مشروطیت

آن چه می خوانیدبخشی است از یک کتاب چاپ نشده من که فعلا دارد میان نوشته های دیگر خاک می خورد تا شاید فرصتی برای نشروچاپ آن به دست آید. دراین بخش شواهدی ارایه داده ام از شرایطی که به بمباران مجلس اول ختم شد وآن چه جالب است این تکه از نامه محمدعلی شاه است درباره سید محمد طباطبائی:
«از طرف من از ایشان [سید محمد طباطبائی] احوال پرسی نمائید و بگوئید قدر زحمات شما را كاملامی دانم و فراموش نخواهم كرد»
اگر این سند قبل از بمباران مجلس تنظیم می شد، تعبیر و تفسیر دیگری داشت. شاید شاه می خواست سید را بدنام كند. شاید می كوشید در میان « رهبران » اختلاف بیاندازد! ولی پس از بمباران و برچیده شدن مجلس و پراكنده شدن انجمن ها و كشت و كشتاری كه در باغشاه صورت گرفت، محتمل است كه ادعای شریف كاشانی به واقعیت نزدیك باشد كه سیدمحمدطباطبائی مثل بسیاری از وكلای مجلس اول « در باطن » با شاه موافقت داشته و اشاره شاه، به واقع قدرشناسی او از آن« زحمات» بوده است برای كمك به بر چیدن بساط مشروطه و مشروطگی.
متن کامل

0 نظر: