۱۳۸۷ دی ۱۲, پنجشنبه

کمدی یا تراژدی یارانه ها درایران؟

کوشش دولت برای « هدفمند کردن» یارانه ها، از مرحله کمدی گذشته و دیگر دارد یواش یواش به صورت یک تراژدی کامل در می آید. به ادعای رئوسای کمیسیون های انرژی و اقتصادی مجلس، دولت آقای احمدی نژاد برخلاف آن چه که اعلام می کند به واقع خواستار افزایش قیمت بنزین به 400 تومان برای هر لیتر است و این در حالی است که قیمت فوب بنزین در خلیج فارس لیتری 260 تومان است که با 20 تومان هزینه حمل ونقل، قیمت نمام شده باید 280 تومان باشد. و اما، چرا دولت می خواهد بنزین را لیتری 400 تومان بفروشد؟ داستان براساس گزارش روزنامه اعتماد این است که « در جلسه روز جمعه که ميان روساي کميسيون هاي مجلس و برخي از اعضاي کابينه دولت نهم برگزار شده، دولت اعلام کرده با فروختن بنزين به قيمت 400 تومان حداقل 40هزار ميليارد تومان درآمد خواهد داشت». فعلا به این که با این پول چه می خواهند بکنند کار ندارم ولی، اینجا هم به نظر می رسد که کمبود زعمای قوم درایران نه ندانستن « علم اقتصاد» یا عدم پذیرش روش های علمی، بلکه به واقع این است که « حساب» شان ضعیف است و انگار درسالهای دبیرستان همیشه تجدید می شده و یا از تک ماده استفاده می کردند! همین طور سردستی حساب کرده ام، که اگر دولت فخیمه بنزین را به جای لیتری 280 تومان لیتری 400 تومان بفروشد، خوب لیتری 120 تومان « سود» می برد ولی برای این که سالی 40 هزارمیلیارد تومان- حداقلش را به جمال دولت می بخشیم- « درآمد» داشته باشد لازم است که سالی 333 میلیارد لیتر بنزین- یعنی حدودا روزی بیش از 913 میلیون لیتر بنزین درایران مصرف شود. اگر به اینجا سربزنید مشاهده می کنید که مصرف روزانه بنزین درایران قبل از سهمیه بندی 73 میلیون لیتر درروز بود و بعد از آن، به 51.6 میلیون لیتر و مدتی بعد به 68 میلیون لیتر افزایش یافت. خوب حتی بالاترین رقم را اگر در نظر بگیرم می شود، حدودا 8% آنچه که باید مصرف شود تا دولت فخیمه از این راه، 40 هزار میلیاردتومان « درآمد» داشته باشد. یعنی اگر مصرف روزانه 73 میلیون لیتر باشد و دولت هم به ازای هر لیتر120 تومان « سود» ببرد، درآمد دولت از این منبع کمتر از 3200 میلیاردتومان خواهد بود که درمقایسه با آن چه که دولتی ها گمان می کنند، نزدیک به 37000 میلیاردتومان کسری دارد. البته اگر بهای بنزین از 100 تومان به 400 تومان افزایش یابد، براساس برآورد خود دولتی ها، نرخ تورم 65% افزایش خواهد یافت. البته قرار است که 24000 میلیاردتومان از این درآمد « فرضی» برای پرداخت یارانه ها هزینه شود. ناگفته روشن است درآمدی که وجود نخواهد داشت، طبیعتا هزینه هم نخواهد شد!
راستی برای این که دولت سالی 40000 میلیاردتومان از این منبع «درآمد» داشته باشد لازم است که 70 میلیون ایرانی مستقل از سن و جنس و موقعیت و داشتن یا نداشتن وسیله نقلیه بنزین یا گازوئیل سوز، روزی 13 لیتر بنزین خریداری و مصرف نمایند! درغیر این صورت این « درآمد» به دست نخواهد آمد. حالا متوجه شده اید چرا می گویم که این زعما، « حساب» شان خراب است!
این که سرانجام چه خواهند کرد نمی دانم. ولی می ترسم. به جد می ترسم.....

0 نظر: