۱۳۸۷ دی ۲۱, شنبه

تصمیم گیری های اقتصادی دریک نطام خودکامه

این مقاله خیلی خیلی طولانی است وبخشی است از کتابی «درباره استبداد ذهن و فرهنگ استبدادی» که امیدوارم سرانجام روزی درایران چاپ کنم. می دانم نشر این جور مقاله ها به خصوص با توجه به طول و عرض شان « حماقت» است و من از این حماقت ها زیاد می کنم- چون دل خودم را خوش می کنم که عزیزانی که حوصله خواندن مقاله های طولانی را ندارند روی ضربدر گوشه راست کلیک می کنند و هم خودشان خسته نمی شوند و هم اموات من روی آرامش خواهند دید. بهرحال....
«وقتی خودکامگی در جامعه ای همه جا گیر می شود، نه فقط اندیشه و اندیشه ورزی به تنگی نفس می افتد بلکه حتی منابع محدود، می خواهد درآمد نفت باشد، یا درآمدهای مالیاتی و یا هر چه های دیگر، به مقدار زیادی، به گونه ای مصرف می شود که منافع اش برای اجتماع بهینه نشده است. به سخن دیگر، می خواهم بگویم که گذشته از هزار و یک مشکل دیگر، هزینه اقتصادی یک نظام خودکامه بیشتر از آنی است که پذیرفتنی باشد. و این پی آمد هم تنها محدود به خودکامگی درایران نیست....»

0 نظر: