۱۳۸۸ مرداد ۱۵, پنجشنبه

به پیشباز انقلاب مشروطه:2

نامه سالارملی در باره نقش مطبوعات:
داشتم درروزنامه انجمن تبریز که در حول و حوش مشروطه در تبریز منتشر می شد سیروسیاخت می کردم. رسیدم به نامه ای از باقرخان- سالارملی- به مسئولان روزنامه که به گمان من خیلی خواندنی است. این نامه در 21 محرم 1327 یعنی 103 سال پیش دراین نشریه منتشر شده است. متن اش را بخوانید و خودتان قضاوت کنید:
« خدمت مدیر محترم روزنامه انجمن مقدس زادالله افاضاته زحمت می دهد:
بنده تا حال صبر وتامل نموده و بکسی هم اظهار نکرده ملاحظه بروزنامجات می نمودم دیدم ابدا معایب کسی در روزنامجات ثبت و مندرج نمی شود و ابدا دراین گونه عوالمات سیری نمی نمائید. دیگر طاقب صبر نمانده لابد می نویسم حالا دوره دوره ی مشروطیت است باید یک مجلس استنطاق ترتیب فرمائید استنطاق صحیح فرموده بکدام ما ها تقصیروارد آید از روی قانون مجازات سخت بشود، روزنامه عبارت از چه چیز است غیر از این است معایب اشخاص را ثبت نمایند، عموم ملت خوانده اطلاعی بهم رسانند. علی الخصوص موکدا زحمت می دهم ملاحظه را کنار گذارشته هرروز درروزنامه معایب خود بنده را علنا درج فرمائید. روزنامه نویس نباید با ملاحظه رفتار نماید باید معایب صادره را هرروز مندرج فرمائید. هرقدر معایب خود بنده را علنا درج فرمائید آن قدر اسباب ممنونیت خواهد شد. زیاده زحمت است
.
محل مهر: سالارملی»
ای به فدای قلمت سالار ملی! کجائی تا ببینی که اکنون همین کار رورنامه و روزنامه نگار توقیف و زندانی دارد و موجب تعطیلی و توقف روزنامه می شود.
می بینی سالار ملی: چقدر « پیشرفت» کرده ایم!

0 نظر: