۱۳۸۸ مرداد ۲۱, چهارشنبه

تنگی قافیه و جفنگ گوئی مدافعان کودتا!

سایت الف وابسته به آقای توکلی نوشته است:
«بیائید اصلا فرض کنیم در بدترین حالت ممکن و غیر قابل باورترین شرایط قابل تصور در انتخابات چنان تخلفات و تقلباتی صورت گرفته باشد که در پی آنها این آقای موسوی بوده که باید رئیس جمهور اعلام می شده نه آقای احمدی نژاد!حتی با تصور چنین فرضی آیا تایید این انتخابات از سوی بالاترین مقام قانونی کشور یعنی مقام ولایت فقیه به معنای بی مورد بودن اعتراضات نیست؟»
نویسنده محترم: با توجه به فرضی که می کنی اگر قرار است با وجود این تقلبات، صرفا تائید همین تقلبات از سوی ولایت فقیه نشانه بی مورد بودن اعتراضات باشد، خوب داداش مگر مرض داری بیت المال مسلمین را تلف می کنی! اصلا بساط پرهزینه انتخابات را جمع کن. راست گفت آن که گفت قافیه چو تنگ آید، شاعر به جفنگ آید......

0 نظر: