۱۳۸۸ شهریور ۷, شنبه

باز هم!

معاون مدیریت مصرف شرکت توانیر آقای علیرضا احمد یزدی : «میزان سرانه مصرف برق در جهان را بین 1000 – 900 کیلو وات ساعت در سال و سرانه مصرف برق در ایران را 2900 کیلو وات ساعت در سال اعلام کرد و گفت: مصرف برق ایران 3 برابر مصرف برق در دنیاست»
من حساب و کتابم چندان خوب نیست. ازکسی که حساب و کتابش خوب است خواهش می کنم به این نقشه نگاهی بیندازد و مرا از این توهم دربیاورد که فکر می کنم این دیگر یک تکلیف شرعی شده است که مسئولان درایران درباره هر چه که نظر می دهند، دروغ بگویند.
بابام جان: می خواهید برق را مثل خیلی چیزهای دیگرگران کنید، خوب بکنید. دیگر چرا به زخم مردم نمک هم می پاشید!

0 نظر: