۱۳۸۸ مرداد ۱۹, دوشنبه

داستان پلیسی « فرارسرمایه از ایران»:

شما هم خوانده اید که 18.5 میلیارد دلار- 20 تن طلا به ارزش 11 میلیارددلار و 7.5 میلیارد دلار نقد از ایران به دربرده شده ودرترکیه هم توقیف شد. درانترنت خوانده ام که عده ای « پول های گم شده نفت» را پیدا کرده اند و دیگران هم به گمان من، کم داستان پردازی نکرده اند. این داستان ها را بازخوانی کرده ام که می خوانید:
نکته:
دراینجا خواندم که به سراغ آقای دکتر نیلی- استاد برجسته دانشگاه شریف - رفته اند. خوشبختانه درخانه نبود. علت اش را نمی دانم ولی با آنچه درایران می گذرد می توانم علت راحدس بزنم. من نه هم دوره ایشانم و نه هیچ گاه ایشان را ملاقات کرده ام و نه با ایشان برسرمسایل اقتصادی توافق نظر دارم ولی، آقایان: حق ندارید به حریم دکتر نیلی تجاوز کنید! ایجاد هرگونه مزاحمتی برای ایشان را به شدت محکوم می کنم.

1 نظر:

PersianCultureS.com گفت...

-
For more information visit:

http://www.persiancultures.com/Politics/iran_oil/ali_khamene_ee.htm

All the best
-