۱۳۸۸ شهریور ۲۵, چهارشنبه

فروپاشی اقتصاد ایران: طوفان درراه است

دریادداشت پیشین وعده دادم که یادداشتهائی درباره بحران اقتصادی ایران را در نیاک بگذارم. دارم یواش یواش به اتمام این یادداشتها می رسم و امروز هم «قسط اول» را درباره بحران نظام بانکداری گذاشته ام دراینجا. درمباحث دیگر به بحران صنعتی و بحران واگذاری ها و بحران کشاورزی خواهم پرداخت. فعلا این شما و این هم قسط اول این نوشته که اندکی طولانی تراز آنی شد که خیال داشتم بشود.درتازه ترین اظهار نظر آقای احمدی نژاد می خوانیم که « اگر مشکلی در بخش اقتصادی وجود داشت حتما نمایندگان وزیر مربوطه را نقد می‌کردند تا آن مشکل اصلاح شود. از این رو این امر[عدم مخالفت مجلس با وزیر پیشنهادی اقتصاد] نشان می‌دهد که سیاست اصلی دی دولت مورد وفاق مجلس نیز است»[i]. دراین که مجلس با دولت دررسیدن اوضاع اقتصادی به وضعیت کنونی مسئولیت مشترک دارد، حق با آقای احمدی نژاد است. ولی این که اگر مشکل داشتیم، چنین و چنان می شد، ایشان طبق معمول اندکی زیادی مزاح می فرمایند. باوجود انکار رئیس دولت و حامیان آن، گستردگی و تعمیق بحران سیاسی پس از انتخابات اخیر و مدیریت اقتدارگرایانه و غیرهوشمندانه آن درایران موحب شده است که مسایل مربوط به بحران عمیق تر اقتصادی به حاشیه برود و از دیده ها پنهان بماند. من براین اعتقادم که وضعیت اقتصادی ایران تا فروپاشی فاصله زیادی ندارد و سعی می کنم در این وجیزه به گوشه هائی از این وضعیت اشاره بکنم
[i] http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=941168
قسط اول

0 نظر: