۱۳۸۸ مهر ۱, چهارشنبه

رویائی به رنگ کابوس

این شعررا با سربلندی وغرور تقدیم می کنم به دو تن از پاک ترین، و شریف ترین، و رشید ترین جوانان هموطنم:
ابراهیم شریفی و مریم صبری
خدای من! چه موهبت و نیک بختی عظیمی است که آدمی با شما هم وطن و هم زبان باشد.

0 نظر: