۱۳۸۵ آذر ۲۲, چهارشنبه

گزارش توسعه جهانی- 2006

دارم گزارش توسعه جهانی سال 2006 را می خوانم و همین جا توصیه می کنم که شما هم بخوانید. این اطلاعات را از وضعیت درآمدی درشماری از کشورها برای شما دست چین کردم. سئوال من این است در این جوامع، به نظر شما چه باید کرد؟ به گمان من، « نظام اقتصادی» در این جوامع « پایدار» نیست یعنی با این وضعیت، با مکانیسم های درونی اش به جائی نخواهد رسید- مگر این که یک تغییر اساسی در شیوه توزیع ثروت و درآمد پیش بیاید. از آن گذشته، هرچه که دوستان نئولیبرال ما بگویند، در این وضعیت، امیدی به « نیروهای بازار» هم نیست چون یک « تیغه قیچی بازار» در اینجا- تیغه تقاضا - اندکی زیادی « کند» شده است!
به حدول بنگرید:
درصد جمعیت کشور که درآمد روزانه شان از 2 دلار کمتر است:
بنگلادش82.8بورکینافاسو81
بوروندی87.8افریفای مرکزی84
حبشه77.8غنا78.5
هائیتی83هندوستان80.6
ماداگاسکار85.1مالی90.6
نپال80.6نیکاراگوئه79.9
نیجر85.8نیجریه92.4
رواندا83.7زامبیا87.4
زیمبابوه83موازامبیک78.4


شما چه فکر می کنید؟

0 نظر: