۱۳۸۵ آذر ۱۹, یکشنبه

به کجا می رویم؟

از خستگی داشتم وب گردی می کردم. رسیدم به این دو مطلب.
این تیتر مطلبی که در این جا منتشر شده است:
«بدهي خارجي کشور ۹۰ ميليارد دلار شد»
این هم تیتر جالب توجهی است:
«صنعت نفت به سرمایه‌گذاری 100 میلیارد دلاری نیاز دارد»
درجلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی که توفیقی نداشته ایم وازسوی دیگر، با توجه به تحریم احتمالی ایران، عدم توفیق ایران در جلب سرمایه خارجی تشدید خواهد شد( حالا بماند که فرارسرمایه هم بیشتر می شود). دلارهای نفتی خودمان را هم که داریم صرف واردات از جان آدم تا شیرمرغ می کنیم. خوب، اگر این سرمایه گذاری انجام نگیرد، بی گمان تولید نفت ما سقوط می کند. واگر تولید نفت مان سقوط کند- به خصوص با احتمال کاهش قیمت نفت- وضع دلارهای نفتی ما خیلی زار می شود، خیلی.
آن وقت، با این بدهی 90 میلیارددلاری و واردات روزافزونی که برای پرداخت شان دلار نفتی هم نداریم و یا کم داریم، چه باید بکنیم؟
نمی دانم چرا به یاد آرژانتین در سال 2001 می افتم؟
شما چه فکر می کنید؟

0 نظر: