۱۳۸۷ مرداد ۱۲, شنبه

شیراز درطول قحطی 1872-1870

وعده داده بودم فصل دیگری از کتاب « درسرزمین شیرو خورشید» را در اینجا بگذارم که می خوانید. درجواب عزیزانی که درباره نسخه فارسی کتاب و یا ناشر از من پرسیده اند، با شرمندگی باید بگویم که این کتاب به نسبت طولانی است- 35 فصل دارد- و من تا کنون فقط 3 فصلش را به فارسی نوشته ام و بعید می دانم که وقت و حوصله ترجمه کل کتاب و انتشارش را به فارسی داشته باشم. دیگر وعده ای نمی دهم ولی اگر وقت و حوصله باشد شاید باز هم در آینده فصلی را ترجمه کردم و گذاشتم در نیاک. از حق نباید گذشت که کتاب بسیار خواندنی و جالبی است. بهرحال این شما و این هم ترجمه این فصل

0 نظر: