۱۳۸۷ شهریور ۵, سه‌شنبه

فساداقتصادی درایران: زمینه ها و پی آمدها

درنشریه وزین آرش شماره 101 که به همت عزیزم پرویز جان قلیچخانی منتشر می شود مقاله ای منتشرکرده ام تحت این عنوان که تنها چند صفحه ازآن را می گذارم اینجا که لابد می خوانید و اگر نظری دارید لطف کرده و مرادرجریان خواهید گذاشت. مثل اغلب پرحرفی های من این مقاله هم بسیار طولانی است.

0 نظر: