۱۳۸۷ مرداد ۱۸, جمعه

خودکشی درتهران در فاصله 1886-1888،

دنبال مطلبی می گشتم در کتاب « گزارشهای نظمیه از محلات تهران 1303-1305 هجری» که از سوی سازمان اسناد ملی ایران در 1377 در دو جلد چاپ شده است. این کتاب همان گونه که از عنوانش برمی آید گزارش های نظمیه تهران است در این دوره و درباره رویدادهای محلات 5 گانه تهران گزارش مختصر نوشته است. روال کار براین بوده است که درباره آنچه در محلات مختلف تهران می گذشت، گزارش مختصری نوشته شود. این گزارش ها دراین کتاب جمع آوری شده و منتشر شده است. کاری که کرده ام این که من موارد خودکشی دربین تهرانی ها را در اینجا جمع آوری کرده ام. خلاصه این اطلاعات به این قرار است.
- در کل، برای مدتی اندکی بیش از 2 سال، 70 مورد خودکشی درمحلات مختلف گزارش شده است.
- درمیان محلات 5 گانه تهران، چالمیدان با 19 مورد بیشترین و محله دولت با 9 مورد کمترین تعداد خودکشی را داشته است. عودلاجان با 17 مورد خودکشی در مقام دوم قرارگرفت.
- حدودا 69 درصدخودکشی ها بین زنان و 31 درصد دربین مردان بوده است.
- در8 مورد از این 70 مورد کوشش برای نجات کسی که دست به خودکشی زده بود، موفقیت آمیز نبود و شخص درگذشت.
- دربیش از نصف این موارد، علت خودکشی، نزاع زن و شوهر گزارش شده است.
- درسه مورد، علت خودکشی زن گرفتن مجدد شوهربود.
- درهفت مورد، که همه شان هم مرد بوده اند، از زور پریشانی و استیصال و قرض زیاد، افراد دست به خودکشی زده بودند.
- در سه مورد هم، دعوای بین هووها موجب شد که یکی از زنها اقدام به خودکشی بنماید.
- دریک مورد کوشش مرد برای گرفتن فرزند از مادر موجب خودکشی مادر شد.
این هم دو تا از این گزارشها:
محله بازار: آقارضا سرباز به واسطه رابطه ای که با ضعیفه بدکاره داشته با عیالش نزاعشان شده ضعیفه مقداری تریاک می خورد. کسانش هر قدر معالجه و مداوا می کنند، سودی نکرده هلاک می شود.» ( جلداول 4)
1. « محله دولت: حبیب الله نام پسر میرزا تقی مازندرانی که به سن بیست سال داشت از مادرخود زن می خواسته، مادرش به مسامحه و طفره می گذراند تاروز گذشته در این خصوص مجددا باز با مادرش گفتگو کرده چون جواب یاس شنیده بود، سرشب مقداری تریاک خورده، صبح اهل خانه ملتفت شدند که مرده است»(جلد اول 6)

اگر به خواندن جزئیات دیگر موارد هم علاقمندید، اینجا را کلیک کنید.

0 نظر: