۱۳۸۷ مرداد ۲۵, جمعه

ازکردار ملایان درایران قدیم!2

دریادداشت پیشین چند نمونه داده بودم از کردار ملایان به زمان ناصرالدین شاه قاجار و حالا دنباله همین روایت را می گیرم با دو روایت دیگر:

0 نظر: