۱۳۸۸ مرداد ۴, یکشنبه

کجائی خانم رهنورد!

این روایت را که خواندم به نظرم آمد که نیش عقرب از ره کین نیست بلکه اقتضای طبیعت اش این است. یعنی عده ای هستند که جان به جان شان بکنی متقلب اند و فریبکار و کلاه بردار. ملاحظه کرده اید که روی جلد کتابی را منتشر کرده اند ولی اسم متقلب سوم درآن پاک شده است. خوب اگر به اینجا سربزنید نام متقلب سوم هم برشما روشن می شود. اگرچه با آن چه که برایران گذشت فکر نمی کنم سندو شاهد بیشتری مورد نیاز باشد. ولی کار از محکم کاری عیب نمی کند...
جالب نیست آیا آن وقت یکی از این متقلبین دیگران را به تقلب متهم می کند و شرم و حیا هم ندارد!

0 نظر: