۱۳۸۸ مرداد ۵, دوشنبه

ما و این دولت فنر دررفته ما!

نمی دانم آن ساعت های قدیمی مچی که کوکی بود یعنی هنوز کاربه باطری نرسیده بود و باید هرچند مدت آن را کوک می کردی تا کار بکند یادتون هست یا خیر؟ یادم هست هروقت که یکی از فنرهایش در می رفت، عقربه هایش گیج می شدند یعنی با سرعت زیاد عقب و جلو می کردند و آن قدر هم عقب و جلو می رفتند تا کوکش تمام شود. حالا شده کار دولت فخیمه و طرفدارانش- پیش خودتان بماند من حسابی می ترسم- چون اگرچه هیچ وقت مملکت داری نکرده ام ولی درباره اش خوانده ام که شوخی نیست.
باری لطفا بروید اینجا مشاهده می کنید که تعداد کسانی که « بیانیه مجلس خبرگان رهبری» را مضا کرده اند از مرز 65 گذشت- و این خبر دیروز بود.
بعد تشریف ببرید به اینجا که خبرامروز در آن درج شده است و روشن شد که « تاکنون 58 نفراز اعضا بیانیه مجلس خبرگان را تائید کرده اند»
چند نکته:
پاسدارانی که این سایت را می گردانند، هنوز شمارش بلد نیستند!
فکر می کنند که 65 از58 کمتر است!
شاید هم « حساب» شان خوب است ولی مرده شور ترکیب « کتاب شان» را ببرد که انگار تکلیف شرعی دارند تاهمیشه دروغ بگویند!
من که عقل نداشته ام قد نمی دهد! شما را نمی دانم.

0 نظر: