۱۳۸۸ مرداد ۹, جمعه

بلوغ بلاهت:

سال هزار وسیصد و هشتاد و هشت میلادی!
شمسی!
هجری!
یا سال کودتا!
سال بلوغ بلاهت
و سال وصلت زندان با .... آزادی!
سال بمب و شقاوت
سال شکوفه دادن خون
سال بلند جنایت
سال خرابی وویرانی
سال هزار وسیصد وهشتاد وهشت میلادی ست....
میلادی ست...
و من هراسناک
29 ژوئیه 2009
بعدالتحریر:
این چند خط بیات و قدیمی را خودم دوست دارم.
عادت
چشمهاي مان را بسته بودند
و لبهاي مان را دوختند
تا به تاريكي و سكوت معتادمان كنند
ايستاده ايم به تاريكي
چشمهاي مان بسته است و لبهاي مان دوخته
با نعره هاي شكسته در حفره حفره هاي گلوهامان
فرياد مي كنيم
عادت نكرده ايم
عادت نمي كنيم
.

0 نظر: