۱۳۸۵ فروردین ۱۹, شنبه

از سر ناچاری:

جیمز پتراس مقاله ای دارد تحت عنوان « سرمایه داری وسوسیالیسم» که متن فارسی اش با ترجمه من مدتی پیشتردر سایت اخبار روز منتشر شد. در سایت فرهنگ توسعه ( در بخش سیاسی) آقائی به نام محسن منافی همین مقاله را با ترجمه من ولی به اسم خودش منتشر کرده است. مسئولان فرهنگ توسعه نوشته اندکه این مقاله را از نشریه « سرزمین آریائی» گرفته اند! در وبلاگی به این اسم این ترجمه درج شده است ولی اسم « سارق» روشن نیست. تا کنون بیش از یک بار از دوستان مسئول فرهنگ توسعه خواسته ام که « حق» من فدای سر آقای منافی و مسئولان این مجله انترنتی، ولی اجازه ندهند که که این سارق « ادبی» مقاله جیمز پتراس را به نام خودش جا بیندازد!
اگر معیار « اخلاقی» این « سرزمین آریائی» این است! والله ما نخواستیم.... همان طرفها باشد
البته این دوستان گرداننده فرهنگ توسعه هم وقت نکرده اند به این خواهش من جواب مقتضی بدهند!! و تا کنون نداده اند! یعنی این ترجمه بی صاحب بنده از مقاله پروفسور جیمزپتراس هم چنان به نام محسن منافی در سایت فرهنگ توسعه خودنمائی می کند!
شمارا نمی دانم ولی از دیدگاه من « دزد» یک جور است و « شریک» دزد هم دزد است.
شما چی فکر می کنید؟

0 نظر: