۱۳۸۵ بهمن ۱۵, یکشنبه

بازخوانی مختصری از نوشته های لنین

در باره شیوه تولید آسیائی:

فکر می کنم لازم است که این مقاله طولانی را هم در اینجا بگذارم… باز هم یادآوری می کنم که برای دوستانی که حوصله خواندن نوشته های طولانی را ندارند، روی ضربدر گوشه راست کلیک کنند. در جواب نیکی ورپریده هم می گویم که مهم نیست که با دست چپ کلیک می کنند یا با دست راست. اگر هم اصلا کلیک نکنند، خوب چیزی اتفاق نمی افتد.بهرحال این شما و این هم باز خوانی من از لنین درباره شیوه تولید آسیائی..
متن کامل

0 نظر: