۱۳۸۵ بهمن ۲۵, چهارشنبه

یک جوک روسی!

یک جوک روسی درخیابان های مسکو به گفته جان نیلیس که برای بانک جهانی کار می کند:
«هرچه که کمونیست ها در باره نظام اقتصادی کمونیسم به ما گفته بودند بدون استثناء دروغ محض بود. ولی، متاسفانه هرچه که به ما در باره نظام اقتصادی سرمایه داری گفته بودند، اکنون می بینیم که بدون استثناء حقیقت داشت.»

0 نظر: