۱۳۸۵ اسفند ۶, یکشنبه

قطار بی ترمز....

دراینجا می خوانم که:
«احمدي‌نژاد تصريح كرد: ايران فناوري توليد سوخت را در اختيار دارد و اين قطاري است كه در حال حركت است و ترمز و دنده عقب ندارد. چون ما در سال گذشته ترمز و دنده عقب آن را كنده و دور انداخته‌ايم
به نظر من، یک آدم عاقل سوار قطاری نمی شود که خودش هم می داند که ترمز ندارد!
نظرشما چیست؟!

0 نظر: