۱۳۸۵ اسفند ۷, دوشنبه

.... کامیون ترمز بریده

مسئله فقط این نیست که به گفته رئیس جمهور « مهرورز»، « قطار برنامه هسته ای ایران» مثل ماشین مش ممدلی نه « ترمز» دارد و نه « دنده عقب» بلکه وقتی اینجا را می خوانید و اینجا، اینجا، اینجا- یادتان باشد که 21 تای دیگر هم هست که من دیگر برای این که روحیه خودم خراب نشود به آنها اشاره نمی کنم- برای تان روشن می شود که « کامیون قدیمی اقتصاد ایران» هم نه فقط « روغن سوزی» دارد، که « ترمز» هم بریده است. « راننده اش» هم اگر مست نباشد، دارد چرت می زند! ظاهرا نه رانندگی بلد است و نه آئین نامه رانندگی را می شناسد..... فقط بلد است وعده بدهد.
ولی به قول آقای نبوی دولت از هر ده وعده ای که می دهد اگر به یکی عمل کند، ایران می شود « بهشت برین»....ولی من از سقوط احتمالی این کامیون قدیمی به ته دره خیلی خیلی زیاد می ترسم. آن قدر که از این سقوط می ترسم، از حمله احتمالی امریکا خوف ندارم. می گوئید چیکار کنم؟

0 نظر: