۱۳۸۵ بهمن ۲۸, شنبه

جهانی کردن ووضعيت کارگران- چين

آيا به واقع می توان با ساعتی 25 سنت , يا هفته ای 15 دلار- ماهی 65 دلار- که شرکت های امريکائی به کارگران چينی می پردازند, زندگی کرد؟

0 نظر: